170 hectare eigen producten
Effectief werken met unieke specialistische machines
Meer dan 55 jaar ervaring
Milieubewust ondernemen

3e generatie familiebedrijf

met hoogwaardige wilgenhout producten

  • Meer dan 55 jaar ervaring
  • Alle kennis in eigen huis
  • Groot en dynamisch familiebedrijf

Start werkzaamheden

De werkzaamheden startten op het grondgebied van Damme en strekken zich uit over een lengte van ongeveer acht kilometer (van de uitwateringskokers in Heist tot aan de Sifonbrug). Het werk wordt uitgevoerd in verschillende zones en zal vier jaar duren. Het project heeft veel aandacht voor de persoonlijke veiligheid en elke zone wordt tijdens het werk afgesloten voor wandelaars en fietsers. De voorbereidingen begonnen in mei 2023 en de daadwerkelijke werkzaamheden in augustus.

Werken vanaf het water 

De draagkracht van de nu zwakke dijk is niet voldoende voor het zware materieel dat bij het herstel wordt ingezet. Daarom werkt Van Aalsburg vanaf drie drijvende pontons. Op de kanaalbodem en de dijk worden zinkstukken aangebracht die zijn gemaakt van wiepen (wilgentenen) met geotextielen.

Die zinkstukken worden met GPS afgezonken naar de bodem en afgedekt met breukstenen en grond. Uiterst nauwkeurig en gecontroleerd. Zo wordt de dijk weer uiterst stabiel. Met het ambacht van toen en de technieken van nu. De gedeelten boven het waterniveau worden opnieuw ingezaaid. Voor een betere wereld en een goede toekomst.

Flora en fauna

Ook flora en fauna krijgen heel veel aandacht. Van Aalsburg vermijdt de aantasting van diersoorten en vegetaties en let op het broedseizoen. Daardoor wordt het werk alleen uitgevoerd van augustus tot februari. Allerlei beschermende maatregelen voorkomen tegelijk versnippering van habitats en leefgebieden. En ze zorgen voor het behoud van het riet en het foerageren van de diersoorten.

Ander belangrijk voordeel is dat de specialisten van Van Aalsburg alleen tussen zonsopgang en zonsondergang werken en geen kunstmatige verlichting gebruiken. Zo worden plant- en diersoorten optimaal beschermd om de biodiversiteit en de natuurlijke leefomgeving te behouden. Het concept wordt ook wel genoemd ‘nature-based solutions’ of ‘eco-engineering’. Het geeft ecosystemen de impuls die ze nodig hebben. Typisch Van Aalsburg. Ook bij de verstevigde Middendijk. Natuurlijk!