170 hectare eigen producten
Effectief werken met unieke specialistische machines
Meer dan 55 jaar ervaring
Milieubewust ondernemen

3e generatie familiebedrijf

met hoogwaardige wilgenhout producten

  • Meer dan 55 jaar ervaring
  • Alle kennis in eigen huis
  • Groot en dynamisch familiebedrijf

Effect bewezen

Het effect van de vissenbossen is onderzocht en bewezen. Zo bleek in een vijver in Veenendaal dat meer dan 95 procent van de witvis zich schuilhield tussen de vissenbossen. Daardoor kon veel (jonge) witvis hier goed overleven, ondanks de op het water aanwezige aalscholvers. Lokale sportvissers werden ook blij van de gezonde witvisstand. Zij gaven aan meer vis te vangen sinds de vissenbossen waren aangelegd.

Vissenbossen - Tekst3

Schuilplaatsen, visvoedsel en kraamkamers

In veel wateren is de visstand de afgelopen jaren afgenomen of veranderd. Wij bieden met vissenbossen een maatregel gericht op een gevarieerde visstand in een gezond ecosysteem. In het najaar, na het maaien van waterplanten, zijn er in veel wateren nauwelijks schuilplaatsen voor (jonge) vis aanwezig. Door de aanleg van vissenbossen komt daarin verandering. De vissenbossen zorgen verder voor extra voedsel en daarmee leven in de vijvers. Het dode wilgenhout vormt een belangrijke ondergrond en voedingsbodem voor algen en wieren die door slakjes en waterinsecten worden gegeten. Ook driehoeksmossels vestigen zich op het rijshout. Al deze organismen vergroten de biodiversiteit van de wateren en vormen zelf ook weer een belangrijke voedselbron voor vis en andere waterdieren. Verder vormen de vissenbossen paaiplaatsen voor vissen en daarmee zijn het dus ook kraamkamers. Met de aanleg van een vissenbos wordt het gebrek aan schuil-, paai- en foerageerplekken voor witvis opgelost. Het zorgt op een eenvoudige manier voor meer natuurlijke structuren in een water.

Vissenbossen - Tekst2

Samengevat

Het vissenbos vervult de volgende functies:

  • Toename van productie natuurlijk visvoedsel en daarmee hogere draagkracht voor vis
  • Schuilgelegenheid voor vis tegen aalscholvers en roofvis
  • Paaisubstraat voor diverse vissoorten
  • Opgroeigebied voor (jonge) vis
  • (Lokale) verbetering van vangsten door sportvissers
  • Verfraaiing van viswater door natuurlijke uiterlijk van Vissenbos

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het plaatsen van een vissenbos? Neem vrijblijvend contact op, onze vakmannen geven u graag advies!

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wat is een vissenbos?

Een vissenbos is een kunstmatige structuur in het water, die het mogelijk maakt om op een verzorgde manier onderwaterstructuren te bewerkstelligen.

Waaruit bestaat een vissenbos?

Een vissenbos bestaat uit twee palenrijen in het water met wilgentakken ertussen. Dit maakt een stevige constructie, die geen schade oploopt in stromend water of bij golfslag.

Wat zijn de voordelen van een vissenbos?

Vissenbossen zijn erg multifunctioneel. Vissen kunnen er schuilen voor aalscholvers en andere rovers. Tevens vinden ze er voedsel en is het een goede gelegenheid om te paaien.

Wat is de minimale lengte van een vissenbos?

De minimale lengte van een vissenbos is 10 meter. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om het vissenbos langer te maken dan 10 meter.

Heb ik een vergunning nodig voor het laten plaatsen van een vissenbos?

In de meeste gevallen heeft u officiële toestemming of een watervergunning van de waterbeheerder nodig om een vissenbos te laten plaatsen.

Dit is over het algemeen geen belemmering. In de praktijk blijkt namelijk vaak dat het plaatsen van een vissenbos geen negatieve gevolgen met zich meebrengt. Denk hierbij aan een mogelijke slechtere doorstroming van het water.