170 hectare eigen producten
Effectief werken met unieke specialistische machines
Meer dan 55 jaar ervaring
Milieubewust ondernemen

3e generatie familiebedrijf

met hoogwaardige wilgenhout producten

  • Meer dan 55 jaar ervaring
  • Alle kennis in eigen huis
  • Groot en dynamisch familiebedrijf

Plaggen in het Naardermeer: voor de wereld van morgen

Het Naardermeer is een goed voorbeeld van plaggen. We verwijderden daar de bebossing en haalden met onze moeraskranen 20 tot 40 centimeter van de bovenste laag af. En het riet ontwikkelde zich weer prachtig.

Het riet en de ontstane eilandjes vormden de basis voor exclusieve planten zoals de ronde zonnedauw en de groenknolorchis: een typische plant voor jonge duingebieden en trilveen. Een prachtig project dus. Voor de wereld van morgen!

Meer informatie
Plaggen - machine

Veelgestelde vragen

Wat is een vissenbos?

Een vissenbos bestaat uit twee palenrijen in het water met wilgentakken ertussen. Vissen kunnen er schuilen voor aalscholvers en andere rovers. Ze vinden er voedsel en goede gelegenheid om te paaien.

Wat is plaggen?

Plaggen is het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing en beworteling. De vervuilde bodemlaag verdwijnt en vegetaties ontwikkelen zich opnieuw. Op het nieuwe land op natuurlijke wijze.

Waarom plaggen jullie in Natura 2000 gebieden?

Plaggen dient om de vegetatie te verjongen. Het is daarom een efficiënte en veelgebruikte beheermaatregel. Een grote stap naar een duurzame toekomst. Voor planten, dieren en mensen.