150 hectare eigen producten
Effectief werken met unieke specialistische machines
Meer dan 55 jaar ervaring
Milieubewust ondernemen

Project voor de wereld van morgen

Een belangrijk voorbeeld van plaggen is het Naardermeer. Daar verwijderden we de bossen en haalden we met onze moeraskranen 20 tot 40 centimeter van de bovenste laag af, het negatieve effect hiervan was toen verdwenen zodat het riet weer kon gaan groeien. In het riet en op de ontstane eilandjes groeien nu weer zeldzame en bijzondere planten, zoals de ronde zonnedauw en de groenknolorchis. Een prachtig project, voor de wereld van morgen!

Meer informatie
Plaggen - machine

Veelgestelde vragen

Wat is een vissenbos?

Een vissenbos bestaat uit twee palenrijen in het water met wilgentakken ertussen. Vissen kunnen er schuilen voor aalscholvers en andere rovers. Ze vinden er voedsel en goede gelegenheid om te paaien.

Wat is plaggen?

Plaggen is het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing en beworteling. De vervuilde bodemlaag verdwijnt en vegetaties ontwikkelen zich opnieuw. Op het nieuwe land op natuurlijke wijze.

Waarom plaggen jullie in Natura 2000 gebieden?

Plaggen dient om de vegetatie te verjongen. Het is daarom een efficiënte en veelgebruikte beheermaatregel. Een grote stap naar een duurzame toekomst. Voor planten, dieren en mensen.