170 hectare eigen producten
Effectief werken met unieke specialistische machines
Meer dan 55 jaar ervaring
Milieubewust ondernemen

3e generatie familiebedrijf

met hoogwaardige wilgenhout producten

  • Meer dan 55 jaar ervaring
  • Alle kennis in eigen huis
  • Groot en dynamisch familiebedrijf

Verpompen

Baggeren - Tekst

Waarom verpompen?

Wij verpompen de baggerslip, omdat schoon baggerslip bruikbaar is voor duurzame doeleinden. Denk hierbij aan het verspreiden van de opgehaalde bagger over percelen, grenzend aan de watergang. Daarnaast is bagger ook een uitstekend materieel voor kadeversterking of bij de bouw van infrastructuur en geluidswallen.

Mocht het opgehaalde baggerslip onverhoopt vervuild zijn, transporteren wij dit naar een speciale verwerkingslocatie. In dit geval wordt direct alle aanwezige baggerslip verpompt naar deze speciale verwerkingslocatie. Zelfs als het water hierdoor dieper dan nodig wordt.

Doordat vervuilde bagger moeilijk afbreekbaar is, heeft het een enorm schadelijke impact op het milieu. Door het verpompen van vervuild baggerslip, dragen wij ook hier ons steentje bij aan een beter milieu.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wat is shredderen?

Shredderen is het vermalen van afgegraafde grond en stobben en het vervolgens doorpompen naar een opslagdepot. Dat gebeurt door kilometerslange buizen, om de natuur zo min mogelijk te verstoren.

Wat betekent dit certificaat bodemsanering (BRL SIKB 7000) ?

BRL SIKB 7000 is een beoordelingsrichtlijn voor bodemsanering. Het waarborgt de kwaliteit en vermeldt de doelstellingen en regels. Het zegt iets over de organisatie en de controle tijdens de sanering. Alleen gecertificeerde aannemers mogen dit werk doen.

Hoe diep kunnen jullie baggeren?

We zijn gespecialiseerd in baggeren tot 3 meter diep. Ons materieel kan tot 15 meter diep.