Wilgen in Business: nieuwe duurzame toepassingen

Een veelbelovend initiatief genaamd “Wilgen in Business” is gestart. VIPNL, VIC Zegveld, Leiden Universiteit en Building Balance bundelen samen de krachten met ons om de mogelijkheden van wilgenteelt in veenweidegebieden te verkennen.

Nieuwe toepassingen

Het snoeien (knot) van wilgen resulteert in lange, soepele scheuten die al eeuwenlang worden gebruikt voor diverse toepassingen. Projectleider Martijn Plomp van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) benadrukt dat deze wilgentenen nu ook voor andere duurzame doeleinden gebruikt kunnen worden.

Lange takken kunnen bijvoorbeeld dienen voor de constructie van funderingen, zoals bij de aanleg van fietspaden of zelfs in woningbouwprojecten in natte gebieden. De interesse groeit vanuit verschillende sectoren.

Kansen voor grootschalige wilgenteelt

Het project heeft niet alleen als doel om wilgenteelt te bevorderen als een bijdrage aan vitaliteit en duurzaamheid. Ook is het een verdienmodel voor boeren in het veenweidegebied van Zuid-Holland. Een gezamenlijke aanvraag bij de regeling Circulair Zuid-Holland is ingediend om een wilgen-proefveld op te zetten. Dit veld zal naast bestaande kennis en proefvelden binnen VIPNL mogelijk een extra impuls geven aan de wilgenteelt.

Vier pijlers om te komen tot innovatie

Om de wilgentenenketen te ontwikkelen, zullen de partners zich richten op:

  1. Optimale groeiomstandigheden: onderzoek naar de waterstanden en wilgsoorten voor de beste groei, inclusief de bijbehorende kosten en opbrengsten.
  2. Circulair opdrachtgeverschap: het bevorderen van de acceptatie van wilgen als duurzaam alternatief voor funderingen, zelfs als de initiële kosten hoger zijn dan kunststof.
  3. Productontwikkeling: het verkennen van andere toepassingen van wilgentenen zodra er voldoende beschikbaar zijn.
  4. Maatschappelijke acceptatie: onderzoek naar de impact op het landschap en de mogelijke veranderingen in de maatschappelijke acceptatie als boeren massaal wilgen gaan telen.

Vorderingen en contact

Wilgen in Business zal de kennis over de effecten op water- en bodemkwaliteit, biodiversiteit, klimaat en verdienmodellen verder ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via onderstaande button.

Uiteraard bent u ook voor wilgentenen schuttingen bij ons aan het juiste adres.

Samen streven we naar een duurzamere toekomst met wilgen als sleutelcomponent in innovatieve toepassingen.

Bron: https://vip-nl.nl/oer-hollands-gewas-voor-nieuwe-toepassingen/

Meer informatie
Terug naar overzicht