Van Aalsburg B.V. op de Infratech 2023

Met ruim 22.000 bezoekers en 600 exposanten is Infratech dé beurs waar de gehele infrasector met elkaar in contact komt. Een kennisplatform van ingenieurs, opdrachtgevers, aannemers en toeleveranciers.

Verdeeld over vier thema’s, was Van Aalsburg B.V. dit jaar te bezoeken bij het thema ‘Infra & Innovatie.’ Ons enthousiaste standpersoneel vertelde u alles over de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzame kust-, oever- en bodembescherming en duurzaam natuurherstel. Building with Nature.

Nieuwe wijn in oude zakken

De toepassing van zink- en kraagstukken als bodem- en oeverbescherming wordt al decennia, zo niet eeuwenlang toegepast. De toepassing is dus niet nieuw. Wat wél nieuw is, is de manier waarop het wordt toegepast en samengesteld.

Met de opkomst van geotextielen halverwege de vorige eeuw, verdween het klassieke zink- en kraagstuk steeds verder naar de achtergrond. Voortschrijdend inzicht leerde ons echter dat deze geotextielen ongewenste en schadelijke microplastics loslaten in de natuur. Met de kennis van nu is Van Aalsburg B.V. op zoek gegaan naar natuurlijke alternatieven, én heeft deze gevonden. Een doek nét zo sterk als een kunststof geotextiel, maar dan volledig bio-based. Geproduceerd uit circulaire, hernieuwbare materialen. Maximaal effect, met minimale impact op de natuur. Ontwikkeld door Van Aalsburg B.V. en gepresenteerd op de Infratech 2023.

Natuur met natuur versterken

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we óók onze beproefde manier van legakkerbouw en -herstel volledig natuurlijk kunnen realiseren. De volgende stap in de transitie naar volledig duurzaam en circulair bouwen.

Daarnaast presenteerde we op de Infratech een innovatieve ontwikkeling op het gebied van verbetering in omgevingskwaliteit. Namelijk onze vissenbossen. Dit is een methode waarbij we gebruik maken van natuurlijke materialen om de lokale visstand te bevorderen. In onze whitepapers lichten wij tot in detail toe hoe deze innovaties bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor flora en fauna.

Lees alles over deze ontwikkelingen in onze whitepapers en laat u inspireren.

Meer informatie
Terug naar overzicht