Van Aalsburg B.V. op de Infratech 2023

Infratech 2023 in de Rotterdamse Ahoy is dé beurs voor de infrasector. Een kennisplatform van ingenieurs, opdrachtgevers, aannemers en toeleveranciers. Met ruim 22.000 bezoekers en 600 exposanten.

Building with nature

Van Aalsburg B.V. had een mooie stand met als thema: Infra & Innovatie. Onze specialisten vertelden alles over de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzame kust-, oever- en bodembescherming en duurzaam natuurherstel. Building with Nature.

Schadelijke microplastics

Zink- en kraagstukken worden al eeuwen toegepast als bodem- en oeverbescherming. Puur natuur. Die toepassing is dus bepaald niet nieuw. De opkomst van kunststof geotextielen, ergens rond 1960, deed de zink- en kraagstukken helaas geen goed. Geotextiel vervuilt de natuur helaas met schadelijke microplastics.

Bio-based

Van Aalsburg B.V. ontwikkelde daarom direct een natuurlijk alternatief. Een doek, net zo sterk als kunststof, maar volledig bio-based. Geproduceerd uit circulaire, hernieuwbare materialen met minimale impact op de natuur. Deze revolutionaire ontdekking is gepresenteerd op de Infratech 2023.

Natuur met natuur versterken

We passen deze ontwikkelingen ook toe bij het bouwen van legakkers: raamwerken van wiepen, meerdere lagen op elkaar, en gevuld met bagger. Volledig natuurlijk dus. En hiermee een enorme stap in de structurele verandering naar volledig duurzaam en circulair bouwen.

Vissenbossen

Ook presenteerde Van Aalsburg op de Infratech de vissenbossen, die dienen om met natuurlijke materialen de lokale visstand te bevorderen. Ze vergroten de biodiversiteit en vormen zelf een belangrijke voedselbron voor grotere waterdieren. Een prachtige ontwikkeling.

Whitepapers

Lees in onze whitepapers hoe deze innovaties bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor flora en fauna. Volg de ontwikkelingen op onze website. En laat u inspireren. Natuurlijk. Alleen Van Aalsburg. Building with nature!

Meer informatie
Terug naar overzicht