Twee keer zoveel CO2-compensatie als uitstoot!

Van Aalsburg B.V. is met recht een duurzaam bedrijf te noemen! Niet alleen de producten zijn duurzaam waarmee gewerkt wordt maar in de gehele bedrijfsvoering zit de duurzaamheid diep geworteld. 

Onze 150 hectare wilgen houden jaarlijks 3.300 ton CO2 vast!

Het bedrijf beslaat ongeveer 150 hectare griendhoutkwekerijen, alle benodigde en specialistische materieel in eigen bezit en een ervaren en enthousiast team.

Advies & Ingenieursbureau Tauw heeft een berekening gemaakt met gegevens uit de WUR (Wageningen University & Research) waaruit blijkt dat wilgenhout 23 ton CO2 per hectare opslaat. In deze berekening zit het hele proces / levenscyclus van stekjes snijden, planten, onderhouden, snoeien en rooien en als laatste het binden en vervoeren.

Er wordt jaarlijks zo’n 3.300 ton(!) CO2 opgeslagen in de grienden van Van Aalsburg B.V. Deze CO2 komt door het gebruik van het wilgenhout onder water niet meer vrij in de keten. In een zuurstof arme omgeving komt de CO2 niet meer vrij in het milieu anders dan dat het microbiologisch leven die de CO2 en de stikstof gebruiken als voeding voor hun voortbestaan.

Resultaat om trots op te zijn!

3.300 ton CO2 die Van Aalsburg compenseert is ruim 2(!) keer zoveel dan het Van Aalsburg B.V. zelf uitstoot. Een resultaat waar wij dan ook meer dan trots op zijn!

Meer informatie
Terug naar overzicht