Succesvolle innovatie in natuurlijke oeverbescherming

Van Aalsburg geselecteerd voor Fase 2 SBIR Biobased en Circulaire Oeverbescherming

Heuglijk nieuws! Van Aalsburg is geselecteerd voor fase 2 van de SBIR-oproep “Biobased en Circulaire Oeverbescherming”, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In deze cruciale fase van de SBIR-competitie zal Van Aalsburg zich toeleggen op de ontwikkeling van een baanbrekend prototype voor een biobased en circulaire oeverbeschermingsconstructie.

Project: “Alle hout is geen rijshout: de oeverbescherming van de toekomst”

Het project omvat de creatie van een oeverbeschermingsconstructie met houten palen en geotextiel van jute en rijshout. Deze constructie, volledig biobased en circulair, ondergaat gedurende fase 2 praktijkproeven om de sterkte en levensduur te testen. Het einddoel is een volledig technisch ontwerp met empirisch opgestelde rekenregels, waarmee de aanleg van circulaire en biobased oeverbescherming op diverse locaties in Nederland mogelijk wordt, inclusief een realistische onderhoudsprognose.

Duurzame verdienmodellen voor griendteelt en lokaal gebruik

In dit project zal Van Aalsburg innovatieve verdienmodellen voor griendteelt ontwikkelen. Het bedrijf streeft naar gebruik van lokaal geteeld materiaal, zoals wilgen- en rijshout afkomstig van waterkanten onder beheer van waterschappen en natuurorganisaties. Dit vermindert niet alleen het aantal transportbewegingen, maar draagt ook bij aan de duurzaamheid van het project.

SBIR: innovatie voor maatschappelijke vooruitgang

De SBIR-competitie, ‘Small Business Innovation Research,’ is een initiatief waarbij de overheid ondernemers uitdaagt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. De geselecteerde projecten zullen zich richten op het aantonen van de geschiktheid van materiaal en product in een functioneel representatieve testomgeving, inclusief installatie. Daarnaast zullen economische factoren, zoals levensduurverwachting en kosten, geoptimaliseerd worden.

Meer informatie over SBIR Biobased en Circulaire Oeverbescherming

Voor meer informatie over het SBIR-programma en de geselecteerde projecten, kunt u hier terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie
Terug naar overzicht