De wilg als waterzuiveraar en energieleverancier

De wilg en daarbij in het bijzonder de Schietwilg (Salix alba) hebben wij altijd al een unieke boom gevonden. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met ons Hollandse landschap. In het vroege voorjaar produceren ze prachtige wilgenkatjes en in de zomer houden ze het landschap droog en koel met hun bladerdek. Vooral in buiten stedelijke gebieden kom je ze tegen en dan met hun voeten in het water, al dan niet helemaal in het water.

De water zuiverende werking van de wilg

Vaak staan wilgen aan slootkanten of oevers, niet alleen omdat ze veel gebruikt worden als perceel omkadering. Maar ook omdat de wilg ontzettend veel vocht opneemt en vervolgens verdampt. Wilgen nemen voedingsstoffen op uit het water en kunnen het opslaan in hun hout. Door de hoge opname en hun grote wortelstelsel wordt het water gezuiverd. Op grotere schaal kan dit (afval)water vervolgens weer hergebruikt worden voor andere doeleinden zoals bij irrigatie en voeding van een grijswater systeem.

De wilg als energieleverancier

Een voordeel van wilgen is dus een water zuiverende werking, een ander voordeel is dat ze energie opslaan en dat kan vervolgens gebruikt worden als biomassa. Op dit moment zijn rietvelden in Nederland het populairst om (afval)water op een natuurlijke manier te zuiveren. Maar rietvelden leveren geen bruikbare biomassa op, en dus geen financieel rendement. Wilgen daarentegen wel, zij zuiveren en leveren energie. Een win-win situatie dus.

Makkelijke en snelle groeiers

Wilgen zijn uiterst geschikt om mee te kweken, het enige wat je hoeft te doen is een tak afknippen, in de vochtige grond steken en meestal groeit die vanzelf al uit. Het zijn ontzettend snelle groeiers en daarom is het belangrijk om hem vaak te snoeien want dan groeit die nog sneller. Het voordeel van wilgen is dus het goedkoop en makkelijk kweken met een hoge slagingskans.

Populaire toepassingen van de wilg

Bij onze ontwerpen houden we graag rekening met de bestaande situatie en de karakteristieken van het betreffende landschapstype, dit doen wij vanuit een zogeheten Quick scan. Als er in het omliggende landschap veel wilgen staan, willen wij deze populatie uiteraard versterken. Voorafgaand kan er dus al bepaald worden waar wilgen komen te staan en is het dus ook al mogelijk om die daar daadwerkelijk te planten vanwege de eerder genoemde kweek redenen.

Ook is het mogelijk om wilgen decoratief of als scheiding te gebruiken. Wilgen groeien snel en produceren daarom veel takken, als deze takken gesnoeid worden kan het snoeihout in elkaar gevlochten worden om een takkenril van te maken. Ook zien we een trend in schuttingen gemaakt van wilgentakken, door de uitstraling hiervan wordt er een ambiance van natuur gecreëerd.

Een wilg van grote waarde

Naast de Hollandse uitstraling heeft de schietwilg ook daadwerkelijk een meerwaarde voor de natuur en de biodiversiteit. De schietwilg is één van de vroegste bloeiers in het voorjaar en bieden daarmee veel beschutting voor verschillende diersoorten. Ook is het een grote voedselbron voor veel insecten, vogels en eenden. Tevens bied de schietwilg een goede nestgelegenheid. Ook bij eerder genoemde takkenril heeft een complete biotoop, hier kunnen dieren in schuilen, nestelen en goed vertoeven.

Dit artikel is afkomstig van https://faunest.nl/ geschreven door Bertus Stufken

Meer informatie
Terug naar overzicht