170 hectare eigen producten
Effectief werken met unieke specialistische machines
Meer dan 55 jaar ervaring
Milieubewust ondernemen

Schelpeneiland en natuureiland

Het schelpeneiland

Tijdens het opbouwen van het eiland wordt aan de binnenzijde van de buitenste wiepen een non-woven bio-based maisdoek ingeweven. Dit doek voorkomt het uitvloeien van de grond waarmee het zinkstuk gevuld wordt.

Wanneer het landstuk zijn gewenste afmetingen en vorm heeft, wordt het met enkele palen gefixeerd. Hierna volgt de stap om het landstuk te vullen met grond/slib van de omliggende waterbodem. Wanneer het landstuk in zijn geheel gevuld is volgt voor het schelpeneiland een afdekkende laag die ervoor moet zorgen dat de gewenste schelpenlaag gefixeerd wordt.

Op de bovenste wiepenlaag van de constructie wordt een enkele laag gesloten wiepen geknoopt. Een gesloten wiepenlaag houdt in dat de wiepen naast elkaar zonder tussen ruimte een gesloten dek vormen. Op de gesloten wiepenlaag wordt een non-woven bio-based maisdoek gelegd. Op het doek wordt een enkele laag wiepen aangebracht die moet voorkomen dat de schelpen die hierna aangebracht worden gaan schuiven of bij zeer hevige wind gaan verwaaien.

Het natuureiland

Het natuureiland gaat in principe op gelijke wijze als het bouwen van het schelpeneiland. Wat anders is aan het natuureiland is dat er geen schelpen op hoeven te komen. Dit betekent dat een gesloten rij met wiepen niet nodig is. Ook wordt dit eiland in een bocht gelegd, zodat er een op deze wijze een luwtestructuur gecreëerd wordt. Het eiland wordt met de bolle kant in de richting van de gebruikelijke wind gelegd.

  • Na gereedkomen van het eiland wordt rondom aan de buitenzijde van de constructie met de uitkomende waterbodem een talud aangelegd.
  • Na het indrogen van de toplaag wordt gras ingezaaid.
  • Op het eiland wordt in het voorjaar maart-april riet aangeplant en enkele bomen. Riet aanplant kan bestaan uit zoden welke in de omgeving gewonnen zijn.
  • Aan de luwe zijde worden open vakken geknoopt als vispaaiplaats.