150 hectare eigen producten
Effectief werken met unieke specialistische machines
Meer dan 55 jaar ervaring
Milieubewust ondernemen

3e generatie familiebedrijf

met hoogwaardige wilgenhout producten

  • Meer dan 55 jaar ervaring
  • Alle kennis in eigen huis
  • Groot en dynamisch familiebedrijf

Proefproject Loosdrechtse Plassen

Legakkers zijn nog te vinden in de Nieuwkoopse en de Loosdrechtse Plassen. Juist daar realiseerden we een groot proefproject. De nieuwe legakkers of rietoevers zijn opgebouwd uit rasters van wiepen (wilgenhout), doorgaans van 1m x 1m. Die allen aan elkaar gebonden worden waardoor er één geheel ontstaat.

In het onderste deel van de constructie zijn verse bossen wilgenhout (wiepen) gebruikt, omdat die het zwaarst zijn. Bovenin kwamen droge wiepen. Het stapelen en vastknopen van de zinkstukken gebeurde overlappend en zo ontstond een doorlopend ‘landstuk’. Dat werd gebouwd op een ponton en na voltooiing naar de diepte afgezonken.

Hierna werd de constructie opgevuld met veenslib, dat door onze baggerschepen uit de omgeving werd gehaald. Het slib dat bovenin werd aangebracht, werd eerst uitgelekt in beunbakken. Aan de zijkant van het ‘landstuk’ werd een maisdoek geplaatst, om het uitlopen van het veenslib te voorkomen. Tot slot beplantten we de nieuwe oevers met rietstekken en zaaiden we in het midden een strook gras.

Legakker - Tekst

De voordelen

Onze techniek is nieuw, innovatief en gepatenteerd. Voordelen van de techniek zijn:

  • Waterbeheerders kunnen baggeropgaves combineren met de realisatie van beleidsdoelen, landschapsontwikkeling en recreatieve doelen
  • Vrijkomend slib uit baggerprojecten kan met zeer beperkt transport (en dus nauwelijks CO2-uitstoot) in het gebied worden benut.
  • Er zijn geen baggerdepots nodig.
  • Bij de verwerking van het slib worden alleen natuurlijke materialen gebruikt (wilgenhout, sisaltouw, maisdoek). Kunststoffen (geotubes) worden niet toegepast.
Legakker - Tekst

Toepassingen

Met onze techniek zijn verschillende toepassingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Aanleg van nieuwe legakkers of eilanden in ondiepe plassen.
  • Aanbrengen van rietoevers tegen kades en damwanden.
  • Oeverbescherming met natuur- en landschapswaarde.

Wij gebruiken in de hele constructie alleen natuurlijke materialen. Onze nieuwe gepatenteerde techniek zorgt voor een efficiënt hergebruik van bagger. En voor een natuurlijke bijdrage aan het behoud van de legakkers.

Meer informatie
Legakker - Tekst

Veelgestelde vragen

Wat is een legakker?

Een legakker is een langgerekt eiland waarop vroeger veen werd gedroogd voor de turfhandel. Veel legakkers zijn door erosie verdwenen. Dit is nadelig voor de historische landschapsstructuur en de recreatieve functies.

Hoe wordt een legakker gemaakt?

Nieuwe legakkers of rietoevers zijn opgebouwd uit een aantal lagen wiepen (wilgenhout) die in rasters van vaak 1m bij 1m aan elkaar geknoopt worden. Door speciale overlappende verbindingen ontstaat zo een doorlopend ‘landstuk’, deze wordt vervolgens naar de diepte afgezonken. Het wordt gevuld met stortstenen en veenslib.

Wat is uniek aan deze werkwijze?

De opzet en de constructies zijn geslaagd. De natuur herstelt zich weer. Op de nieuwe eilandjes groeien weer bijzondere planten.