170 hectare eigen producten
Effectief werken met unieke specialistische machines
Meer dan 55 jaar ervaring
Milieubewust ondernemen

Uniek gebied

Het werkgebied is 1750 Ha groot. Het loopt langs de Waddenzeekust aan de zeezijde in de provincies Friesland en Groningen, met 125 km aan rijzendammen. Het gaat om een beschermd getijdengebied, uniek in de wereld: beschermd als Natura 2000-gebied en ook aangewezen door UNESCO als Werelderfgoed.

Het bestaat uit een zeer slappe, doorweekte kleibodem op een zavelige ondergrond. Aan de landwaartse zijde van het werkgebied is de kleibodem begroeid met kweldervegetatie. Aan de zeewaartse zijde van het werkgebied bestaat de bodem het meest uit onbegroeide slikvelden. De te onderhouden rijzendammen zijn onderhevig aan weer, wind, eb en vloed. Tevens is het gebied slecht bereikbaar en dient er rekening gehouden te worden met het broedseizoen en het stormseizoen.

Werkzaamheden zijn onder andere het permanent op spanning houden van de draad die het naaldhout tot een strak pakket houdt.

Werkzaamheden

Het werkgebied is door middel van de rijzendammen verdeeld in panden met een afmeting van circa 100 bij 100 m. Het totale areaal in Friesland en Groningen is opgedeeld in 3 blokken. Elk jaar dient er één blok met circa 40 km aan dammen onderhouden te worden.

Werkzaamheden zijn onder andere het permanent op spanning houden van de draad die het naaldhout tot een strak pakket houdt. Daarnaast dient elk jaar in één blok de rijzendammen bijgevuld te worden met naaldhout. Ook het vervangen van palen en draad dat is gebroken of vergaan behoort tot de onderhoudswerkzaamheden.

Naast het onderhoud is registratie van de verschillende soorten vegetatie en de hoogte van het slib in de panden onderdeel van het werk. Door deze registratie kunnen we toetsen of de ontwikkeling van het kwelderareaal voldoet aan de doelstellingen die opgenomen zijn in de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Duurzaamheid

Bij het onderhoud aan de rijzendammen is de toepassing van natuurlijke materialen en traditioneel handwerk gebruikelijk. Hier hebben we geen verdere specifieke duurzaamheidseisen aan gesteld. De opdrachtnemer krijgt wel als kader mee dat de totale CO₂-emissie met 30% gereduceerd wordt ten opzichte van de referentie CO₂-emissie die is vastgesteld bij de start van de overeenkomst.

Bron: Rijkswaterstaat